Diensten

Multum verzorgt voor u alle fiscale, boekhoudingkundige en vennootschapsrechterlijke verplichtingen. Maar daarnaast zijn we ook een one-stop shop voor alle uitdagingen waarmee u als ondernemer geconfronteerd wordt, zoals de regeling van uw familiale opvolging of uw successieplanning.

Fiscaliteit / BTW

 • Persoonlijke en vennootschapsbelasting
 • Belastingoptimalisaties
 • Contactadministratie, bezwaarprocedures, belastingaudits
 • Assistentie bij speciale operaties zoals fusies, splitsingen en overnames
 • Advies: bedrijfs- of eenmanszaak
 • Advies: werknemer of zelfstandige
Fiscaliteit

Accountancy

 • Boekhoudkundige verwerking, advies en controle
 • Voorbereiden van de jaarrekening
 • Financiële analyse
 • Ondersteuning bij kredietaanvragen, investeringsprojecten, waardering van bedrijven, overname en overdracht van bedrijven
 • Budgettering

Consultancy

 • Overeenkomsten op het gebied van vennootschaps- en handelsrecht
 • Faillissementswetgeving
 • Familie successieplannen
 • Bemiddeling bij aandeelhoudersconflicten
 • Commerciële lease-overeenkomsten en overeenkomsten voor overdracht van handelsfondsen

Vennootschapsrecht

 • Oprichting van vennootschappen
 • Overname en overlaten van bedrijven
 • Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen
 • Fusies en splitsingen

Familiale opvolging

 • Oprichting van vennootschappen
 • Overname en overlaten van bedrijven
 • Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen
 • Fusies en splitsingen

Stopzetting van de vennootschap

 • Vereffening
 • Begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de vereffenaar
 • Opmaken tussentijdse staat van actief en passief
 • Formaliteiten inzake vereffening: stopzetten BTW nummer – uitschrijven kruispuntbank – stopzetten sociale kas, enz.
 • Fiscale aangifte, sluiting, vereffening

Startende ondernemingen

 • Startersadvies
 • Opstellen statuten
 • Opmaken financieel plan
 • Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen