Het nut van een accountant

Of u nu een eenmanszaak wil opstarten of al jarenlang een KMO in goede banen leidt: er komen steeds méér uitdagingen op een ondernemer af. Het voeren van een boekhouding is dan nog de meest eenvoudige daarvan. Maar als drukbezet zelfstandige of ondernemer hebt u echt geen tijd om elke fiscale, boekhoudkundige en juridische wijziging zelf op te volgen.

Bij Multum hoeft dat niet, want onze specialisten informeren u als klant persoonlijk pro-actief over alles wat belangrijk is voor u en uw zaak. Hoe optimaliseert u uw jaarrekening? Welke investeringen zijn fiscaal het meest interessant? Waar vindt u een geschikt sociaal secretariaat in het buitenland? Multum staat u bij in al uw plannen en projecten.

Het oprichten van uw onderneming

Wie een onderneming wil opstarten, gaat niet over één nacht ijs. Er zijn vele wettelijke voorschriften waaraan u als ondernemer moet voldoen. En vooral veel vragen die op u afkomen.

-Kiest u voor een eenmanszaak, een BV of een NV?
-Start u uw activiteit in bijberoep, of direct in hoofdberoep?
-Hoe zit dat met die sociale bijdragen?

Wij helpen u al deze vragen te beantwoorden, en de formaliteiten die erbij horen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om uw slaagkansen in te schatten, is het nuttig een haalbaarheidsanalyse te maken. Samen met u stellen we een financieel plan op, zodat we de levensvatbaarheid kunnen beoordelen en zicht krijgen op de financiering van de opstart.

De groei van uw bedrijf

Een bedrijf dat stil staat gaat eigenlijk achteruit. Een onderneming moet groeien. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk een beleid uit te stippelen dat afgestemd is op de middelen die aanwezig zijn in de onderneming. Multum helpt u daarbij door u advies te geven over alle soorten risico’s in uw bedrijf. Dat doen we aan de hand van een analytische boekhouding, investeringsberekeningen, controle van de rentabiliteit en het beheer van uw kasstroom. Maar ook voor bedrijven die naar de beurs willen of moeten herstructureren hebben wij alle kennis in huis.

Overdracht of stopzetten van een onderneming

Of u nu ervoor kiest om uw papieren documenten te verzamelen en bij ons binnen te brengen, of ze digitaal inscant in een cloud-omgeving: wij staan klaar om u hierbij te helpen. Het voeren van een boekhouding heeft meerdere doelen. Het is een techniek om het economisch verkeer te registreren. Het is een controlemiddel en bewijsmiddel, en een dynamische tool die veel inzichten geeft. Maar het hoofddoel is natuurlijk: de werkelijke situatie van uw onderneming weer te geven. Op basis van de boekhouding maken we een diagnose van de correctheid van de cijfers, maar ook van de kredietwaardigheid en de rentabiliteit van uw bedrijf. Zo kunnen we makkelijk moeilijkheden detecteren en bijsturen waar nodig. Dankzij die optimalisatie komt u nooit voor verrassingen te staan.

Fiscaliteit

Fiscale zaken zijn complex. De belastingwetgeving verandert voortdurend, zowel op lokaal als internationaal niveau. Uw Multum-contactpersoon helpt u om de minst belaste weg te kiezen, en zorgt ervoor dat uw rechtszekerheid niet geschonden wordt. We scholen onze medewerkers continu bij, zodat ze 100% op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen binnen de wetgeving. Zo bent u er zeker van dat Multum u optimaal bijstaat in de fiscale opvolging van uw vennootschap, ook als u uw belastingaangifte indient.

Helpdesk

Corporate Governance

‘Corporate governance’ wordt elke dag een stuk belangrijker in ons dagelijks leven. Ook externe accountants en belastingconsulenten kunnen de functie van onafhankelijk bestuurder binnen uw bedrijf opnemen, en zo de geloofwaardigheid van uw bedrijf verhogen. Uw accountant helpt u bij het opstellen van wettelijk vereiste verslagen als er geen commissaris voor de vennootschap benoemd is. Hij of zij kan in uw plaats optreden voor curatoren en advocaten waar dat nodig is.

Sociale zaken

Het sociale luik zorgt in een onderneming voor een grote stroom van formaliteiten die vervuld moeten worden. Lonen, loonkost, opleidingssteun, het zijn vaak materies die het nodige specialisme vereisen. Uw Multum-accountant informeert u, neemt onzekerheden weg en geeft u advies over de beste keuzes.

Office

Administratieve vereenvoudiging

De administratieve verplichtingen swingen tegenwoordig de pan uit. Vooral bij KMO’s is er een sterke stijging van de administratieve lasten. Toch kan uw accountant uw adviseren over online tools die het opzoeken of opvragen van gegevens vergemakkelijken, zoals de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of de Balanscentrale van de Nationale Bank (NBB). Ook op milieuvlak is Multum goed geplaatst om u te adviseren over hernieuwbare energie of het minder en beter verbruiken van grondstoffen. Van info over energiepremies tot bepaalde bedrijfssubsidies.

Openbare sector

Of het nu gaat over een vzw of een niet-handelsdrijvende organisatie: Multum beschikt over de expertise om advies te geven over hun boekhoudkundige, organisatorische of ecologische behoeftes.

Multum