KMO-Portefeuille

Sinds 14 maart 2016 is Multum geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Met de KMO-portefeuille krijgt u als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

De volgende van onze diensten
komen in aanmerking voor deze subsidie:

Algemeen advies

Alle eenmalige adviezen die u graag ontvangt over specifieke situaties, vragen, problemen of opportuniteiten. Elk advies wordt uitgediept in een stappenplan. Dit advies omvat geen werk in het kader van de periodieke verwerking van uw dossier.

Strategisch advies inzake bedrijfsoverdracht en -overname

Wij kunnen u bijstaan voor de uitwerking van volgende situaties: familiale opvolging, management buy-out, opvolging door een externe kandidaat, verkoop aan een derde partij, samenwerking met een ander bedrijf, …