Hoeveel vraagt het Bestuur van het Staatsblad voor een bekendmaking?

Publicatie mededeling

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het tarief dat de Nationale Bank van België (NBB) vraagt voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een mededeling 66,10 euro (in 2018: 64,40 euro). Dit is het bedrag zonder btw; met btw is dit 79,98 euro.
Onder de rubriek mededelingen valt de neerlegging van een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening. Alleen voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt deze bijkomende kost aangerekend voor de publicatie. Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).

Publicatie aankondiging

Het bedrag voor de publicatie van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad is op 1 januari 2019 gestegen tot 5 euro, exclusief btw (in 2018: 4,90 euro).
De publicatie van een aankondiging is gratis als u de tekst online aanlevert.
Wie niet online aanvoert, betaalt 5 euro (excl. 21% btw) per regel van maximaal 70 karakters.
Onder de rubriek aankondigingen vallen de oproepingen tot een algemene vergadering, de aankondigingen van een faillissement of van een gerechtelijk akkoord.

Publicatie akte

Sinds 1 maart 2019 rekent het Bestuur van het Belgisch Staatsblad volgende tarieven aan voor ondernemingen:

  • bekendmaking van een oprichtingsakte, op papier neergelegd = 234,20 euro (met 21% btw = 283,38 euro)
  • bekendmaking van een oprichtingsakte, elektronisch neergelegd = 189,20 euro (met 21% btw = 228,93 euro)
  • bekendmaking van een wijzigingsakte, op papier of elektronisch neergelegd = 137,70 euro (met 21% btw = 166,13 euro)

Voor verenigingen (vzw’s, ivzw’s, stichtingen) rekent het Bestuur van het Belgisch Staatsblad sinds 1 maart 2019 volgende tarieven aan:

  • bekendmaking van een oprichtingsakte, op papier neergelegd = 162,10 euro (met 21% btw = 196,14 euro)
  • bekendmaking van een oprichtingsakte, elektronisch neergelegd = 117,10 euro (met 21% btw = 141,69 euro)
  • bekendmaking van een wijzigingsakte, op papier of elektronisch neergelegd = 109,90 euro (met 21% btw = 132,98 euro)